🔸️🔸️آشنایی با قانون جدید چک🔸️🔸️

🔸️🔸️آشنایی با قانون جدید چک🔸️🔸️

۱۴۰۰/۰۴/۰۷

ظاهر چک‌ چه مشخصاتی دارد؟

  • رنگ این چک‌ها بنفش است
  • در چک‌های جدید شناسه یکتای 16 رقمی در سمت چپ بالای هر برگ چک دیده می‌شود. همچنین بارکد نیز بر روی هر برگ چک چاپ می‌شود
  • عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.» بر روی چک درج می‌شود

الزامات قانونی چکهای جدید چیست؟

تمام صادرکنندگان، انتقال‌دهندگان و ذی‌نفعان چک، ملزم به رعایت موارد زیر هستند

  • ثبت صدور (توسط صادکنندگان چک)، تأیید دریافت (توسط دریافتکنندگان چک) و انتقال چکهای جدید باید در سامانه صیاد انجام شود
  • صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد برای کسانی که چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند، ممنوع است
  • چک باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود و صدور آن در وجه حامل مجاز نیست
  • پشت نویسی چکهای طرح جدید ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد، جایگزین پشت نویسی شده است