دستورالعمل حساب جاری و شرایط جدید دریافت دسته چک

دستورالعمل حساب جاری و شرایط جدید دریافت دسته چک

🔸️🔸️آشنایی با قانون جدید چک🔸️🔸️

🔸️🔸️آشنایی با قانون جدید چک🔸️🔸️

وعده بانک مرکزی برای استعلام چک بدون احراز هویت

وعده بانک مرکزی برای استعلام چک بدون احراز هویت

دستور رئیس کمیسیون اقتصادی برای پیگیری «اعتراض سهامداران بانک‌های ادغام شده در بانک سپه» + سند

دستور رئیس کمیسیون اقتصادی برای پیگیری «اعتراض سهامداران بانک‌های ادغام شده در بانک سپه» + سند

در یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانکهای کشور از 33 نفر از روسای شعب بانک سپه تقدیر شد.

در یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانکهای کشور از 33 نفر از روسای شعب بانک سپه تقدیر شد.