موضوع فعالیت های شرکت

موضوع فعالیت های شرکت

موضوع فعالیت های شرکت:
1.    گستره فعالیت شرکت در حوزه های هفت گانه چرخه ارزشی اعتباری بانکی با عناوین اعتبار سنجی، بیمه های اعتباری تسهیلات، نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی، پیگیری و وصول مطالبات معوق و اقدامات حقوقی وصول مطالبات و مدیریت، اداره و ساماندهی املاک تملیکی
2.    ارائه خدمات مشاوره‌ای مجاز به مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه‌های مجاز اقتصادی
3.    پذیرش نمایندگی مؤسسات مالی و اعتباری، بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در پیگیری و وصول مطالبات
4.    سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها برای شرکت و مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و غیر تولیدی و مبادرت به انواع عملیاتی که برای فعالیت‌های مذکور ضروری و مفید است.
5.    ارائه خدمات لازم در جهت اخذ اطلاعات اعتباری داخلی و خارجی 
6.    اخذ نمایندگی و عاملیت و همچنین اخذ هرگونه وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی
7.    تأسیس هرگونه شرکت با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
8.    ارائه خدمات مشاوره‌ای، بررسی طرح های توجیهی در زمینه فنی-مهندسی، تولید، سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه و تکمیل، نظارت فنی بر اجرای طرح‌های تولیدی و خدماتی
9.    ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه بودجه بندی، تامین منابع مالی و اعتباری طرح‌ها
10.    انجام کلیه معاملات بازرگانی و تجاری
11.    ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه های پولی و بانکی

.