اقدامات حقوقی وصول

اقدامات حقوقی وصول

* انجام اقدامات حقوقی و قضایی

-    در کلیه محاکم دادگستری و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور با استفاده از وکلای مجرب و مختصص
 


* اجرای احکام حقوقی و شناسایی اموال و املاک و آدرس مدیونین در تسریع وصول مطالبات

-    اجرای کلیه احکام حقوقی از قبیل احکام جلب، تملک، تخلیه، اجرای ثبت و ... با حکم رسمی قضایی و بهره برداری از خدمات ضابطین قانونی

-    شناسایی اموال و آدرس مدیونین با بهره برداری از بانک اطلاعاتی جامع و گسترده شامل 30 میلیون رکورد

.