مشاوره

یکی از ارکان مهم در دنیای اقتصاد، جذب و تامین سرمایه است که منابع مالی درقالب های مختلف از قبیل  مشارکت، پیش فروش، تهاتر، شرکت های سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و ... می باشد .

شاید همکاری شرکت ها با بانک ها جهت اخذ تسهیلات از آسان ترین و محبوب ترین روش های تامین سرمایه برای اجرای پروژه ها می باشد. از یک سو نهادهای مالی با ارائه تسهیلات، خود را در معرض انواع ریسکها قرارمی دهند و تنوع این ریسکها و شدت آنها به حدي است که اگر نهاد مالی نتواند آنها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت نماید، رو به نابودي خواهد رفت و از سوی دیگر دریافت کنندگان این تسهیلات چه حقیقی و چه حقوقی، با در نظر نگرفتن مفاد  قرارداد از قبیل زمان بازپرداخت ، نرخ سود ، نرخ جرایم، عدم توجه به محاسبه و مدیریت ریسک و هزاران مورد نسبت به نوع پروژه می توانند  حیات اقتصادی خود را به خطر بیندازند.

 شرکت تدبیر اقتصاد مجد با پشتوانه علمی و تجربیات بی نظیر خود در امور بانکی و به خصوص تسهیلات بانکی، توان این را دارد تا خدمات مشاوره ای مناسبی  در جهت اخذ و یا ارائه وام به طرفین قرارداد عرضه نماید.

.