حقوقی

شرکت تدبیر اقتصاد مجد قادر به ارائه خدمات حقوقی در زمینه های مختلف اعم از  تسهیلات معوقه بانک ها ، شرکت های لیزینگ ، شرکت های بیمه و ... می باشد . از سوابق بخش حقوقی می توان به همکاری با بانک های انصار، سپه ، کشاورزی،شهر و مهر ایران در خصوص تسهیلات معوقشان و همچنین پیگیری ضمانت نامه شرکت ها از جمله شرکت غدیر سپهر اشاره کرد .

از مزایای بخش حقوقی شرکت این می باشد که شرکت تدبیر اقتصاد مجد قادر است پس از صدور اجرائیه از نهاد های قضایی (با توجه به تشکیل واحد اجرای احکام ) خدماتی از قبیل جلب متهم و ... را انجام دهد .

لازم به ذکر است در خصوص وثایقی نظیر املاک ملکی مراحل صدور اجرائیه ، مزایده و تخلیه توسط اداره اجرای احکام به طور کامل انجام می شود .

شاید بشود خدمات مهم حقوقی شرکت تدبیر اقتصاد مجد را در چهار عنوان به شرح ذیل آورد.

1-دعاوی

در دعاوی حقوقی، شرکت بر روی تضامین مدیونین نظیر چک، سفته، اسناد ملکی و حتی ضمانت نامه ها و ... اقدام می نماید و جهت تحقق اهدافش از وکلای مجرب و دارای سابقه همکاری در بانک ها مختلف استفاده می کند.

2-اجرای احکام

شرکت تدبیر اقتصاد مجد قادر است، پس از صدور اجرائیه از مراجع قضایی، اجرای احکام نظیر جلب متهم و توقیف اموال را انجام دهد و در این خصوص از پرسنل دارای سوابق از نهادهای قضایی و انتظامی استفاده می نماید.

3-استعلام

شرکت تدبیر برای شناسایی اموال و آدرس مدیون و ضامنین از بانک اطلاعاتی جامع و گسترده که شامل 30 میلیون رکورد می باشد ، استفاده می کند.

4-اجرای ثبت

در خصوص وثایقی نظیر اسناد ملکی، شرکت قادر است از طریق اداره اجرای ثبت مراحل صدور تا تخلیه ملک را به طور کامل انجام دهد.

.