اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مشتریان

اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مشتریان

 

نهضت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، نزدیک به صد سال است در دنیا شروع شده و بازار هدف آن فقط سیستم بانکی نیست. هر جا قرار است خدماتی به‌صورت اعتباری، نسیه یا مدت‌دار ارائه شود، رتبه‌بندی اعتباری برای مشتری حقوقی و اعتبارسنجی برای مشتری حقیقی مطرح می‌شود. رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی به دلیل رعایت استانداردها و منطق خاص مالی، ساده‌تر است؛ اما اطلاعات اشخاص حقیقی جایی مجتمع نیست و گردآوری آن دشوارتر است.

وقتی فردی برای وام مراجعه می‌کند، اگر قرار است وامش تایید شود و اسناد ضمانتی خاصی از او گرفته شود، باید مستدل و مستند به سیستم اعتبارسنجی و امتیاز اعتباری باشد. سه موسسه بزرگ فیچ، اس.اند.پی. و مودیز، در دنیا رتبه‌بندی‌های اعتباری را اعلام می‌کنند. گزارش‌های اعتباری و رتبه‌بندی‌های اعتباری که توسط این سه شرکت ارائه می­شوند، بر اقتصاد دنیا تاثیرگذار هستند.

اعتبارسنجی و رتبه اعتباری از آنجا ضرورت می‌یابد که احتمال دارد طرف قرارداد نتواند یا نخواهد به تعهدات خود عمل کند. به‌دلیل وجود این ریسک است که اعتبارسنجی و مدیریت ریسک اعتباری، یکی از مهمترین دغدغه‌های اعتباردهندگان از جمله بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. شرکت تدبیر اقتصاد مجد در کنار شماست تا ضمن اندازه‌گیری ریسک نکول مشتریان و ارائه گزارش اعتبارسنجی، راهکارهای مدیریت آن را نیز پیشنهاد نماید. بر این اساس به اعتبارسنجی مشتریان حقیقی پرداخته و ظرفیت بدهی آن‌ها را مشخص می‌کند.

.