قرارداد های جاری

قرارداد های جاری

 

 

 

 قراردادهای جاری

 

  * بانک سپه

                                                        

- قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق 

 

 

 

 

 


* بانک انصار

 

- قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق

 

 

 

 

 


* بانک کشاورزی 

- قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق

  

 

 

 

 

 


* بانک قرض الحسنه مهر ایران

- قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق

- قرارداد انجام اقدامات حقوقی

- قرارداد اجرای احکام حقوقی

 

 

 


* بانک شهر

-  وصول مطالبات بانک شهر (از طریق شرکت توسعه اعتبار سنجی شهر)

 

 

 

 

 


 

.