گروه

::افتتاح دفتر نمایندگی شرکت تدبیر اقتصادمجد در استان خراسان شمالی

با حضور آقای ناصر تاهباز مدیرعامل شرکت تدبیر اقتصادمجد،  دفتر نمایندگی استان خراسان شمالی افتتاح شد. ادامه مطلب...

::دفتر نمایندگی شرکت در استان خراسان جنوبی افتتاح شد

دفتر نمایندگی شرکت تدبیر اقتصادمجد در استان خراسان جنوبی با حضور محمدرضا عامریان قائم مقام مدیرعامل شرکت افتتاح شد. ادامه مطلب...

::عملکرد شش ماه اول دفتر نمایندگی شرکت در استان گلستان بررسی شد

گزارش عملکرد شش ماه اول سال 1397 دفتر نمایندگی شرکت تدبیر اقتصاد مجد در استان گلستان به مدیریت شعب بانک انصار در استان و سرپرست  امور شعب موسسه در حال ادغام ثامن ارائه شد. ادامه مطلب...

::اعضای هیات امناء صندوق "پس انداز و رفاه کارکنان" شرکت معرفی شدند

اولین جلسه صندوق " پس انداز و رفاه کارکنان" شرکت با حضور اعضاء برگزار شد. ادامه مطلب...

::تقدیر از فرزندان ممتاز پرسنل شرکت تدبیر اقتصاد مجد

آقای ناصر تاهباز مدیر عامل شرکت از فرزندان ممتاز پرسنل شرکت تدبیر اقتصاد مجد در حوزه تحصیلی با اهداء لوح تقدیری قدردانی کرد. ادامه مطلب...

::دومین بخش از کمک های نقدی پرسنل شرکت تدبیر اقتصاد مجد به گروه جهادی شهید حججی واریز شد

دومین بخش از کمک های  نقدی پرسنل شرکت تدبیر اقتصاد مجد برای طرح محرومیت زدایی از منطقه بشاگرد به حساب گروه جهادی شهید حججی واریز شد. ادامه مطلب...

::برگزاری جلسه مشترک مسئول دفتر نمایندگی شرکت تدبیر اقتصاد مجد با مدیران امور شعب بانک انصار استان گلستان

جلسه مشترک مسئول دفتر نمایندگی شرکت تدبیر اقتصاد مجد با مدیران امور شعب بانک انصار استان گلستان برگزار شد. ادامه مطلب...

::اولین جلسات کارگروه های "ارزیابی عملکرد پرسنل وصول" و" بررسی پرونده های کلان" برگزار شد

جلسات کارگروه های تخصصی وصول مطالبات با عنوان "ارزیابی عملکرد پرسنل وصول" و" بررسی پرونده های کلان" برگزار شد. ادامه مطلب...

::اولین "جلسه کمیته برنامه ریزی عملیات وصول" برگزار شد

اولین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیات وصول با حضور محمدرضا عامریان قائم مقام مدیرعامل  برگزار شد. ادامه مطلب...

::سومین گردهمایی مسئولین دفاتر نمایندگی استانی شرکت تدبیر اقتصاد مجد برگزار شد

سومین گردهمایی مسئولین دفاتر نمایندگی استان ها با حضور ناصرتاهباز مدیرعامل شرکت، اعضای شورای راهبردی، مسئولین دفاتر استانی و مسئولین ناحیه های استانی و حوزه های عملیات وصول  در محل ساختمان مرکزی شرکت تدبیر اقتصاد مجد برگزار شد . ادامه مطلب...
دی ان ان