صاحبان سهام و اعضای هیأت مدیره
سرمايه نقدي شركت تدبیر اقتصاد مجد مبلغ 20 میلیارد ريال می باشد که 99/99 % مالکیت سهام شرکت متعلق به شرکت سرمایه گذاری سامان مجد و 2 سهم وثیقه نیز در اختیار شرکتهای ثامن سازه عرش و ثامن ارتباط عصر میباشد.

اعضای هیأت مدیره 

- آقای سید احمد موسوی عمادی رئیس هیأت مدیره

 

- آقای مرتضی کیا دربندسری نائب رئیس هیأت مدیره

 

- آقای همت اسدی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

دی ان ان