درباره شرکت:
با توجه به افزایش میزان مطالبات غیر جاری در نظام پولی-بانکی کشور و ضرورت کاهش معوقات غیر جاری در موسسه اعتباری ثامن با نگاه مدبرانه مدیران ارشد این موسسه در راستای ایجاد ساختاری استاندارد و مبتنی بر الگوهای مشابه موفق در دنیا و همچنین برون سپاری برخی از خدمات غیر بانکی از بدنه بانک به شرکت‌های تخصصی،شرکت تدبیر اقتصاد مجد با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال در تاریخ نوزدهم دی ماه سال 1395 تأسیس و تحت شماره 503836 و با شناسه ملی 14006478623 به صورت سهامی خاص با اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و شروع به فعالیت نمود.

 

موضوع فعالیت های شرکت:
1.    گستره فعالیت شرکت در حوزه های هفت گانه چرخه ارزشی اعتباری بانکی با عناوین اعتبار سنجی، بیمه های اعتباری تسهیلات، نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی، پیگیری و وصول مطالبات معوق و اقدامات حقوقی وصول مطالبات و مدیریت، اداره و ساماندهی املاک تملیکی
2.    ارائه خدمات مشاوره‌ای مجاز به مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه‌های مجاز اقتصادی
3.    پذیرش نمایندگی مؤسسات مالی و اعتباری، بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در پیگیری و وصول مطالبات
4.    سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها برای شرکت و مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و غیر تولیدی و مبادرت به انواع عملیاتی که برای فعالیت‌های مذکور ضروری و مفید است.
5.    ارائه خدمات لازم در جهت اخذ اطلاعات اعتباری داخلی و خارجی 
6.    اخذ نمایندگی و عاملیت و همچنین اخذ هرگونه وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی
7.    تأسیس هرگونه شرکت با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
8.    ارائه خدمات مشاوره‌ای، بررسی طرح های توجیهی در زمینه فنی-مهندسی، تولید، سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه و تکمیل، نظارت فنی بر اجرای طرح‌های تولیدی و خدماتی
9.    ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه بودجه بندی، تامین منابع مالی و اعتباری طرح‌ها
10.    انجام کلیه معاملات بازرگانی و تجاری
11.    ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه های پولی و بانکی
 

دی ان ان